Om Promus

Promus’ mission er at samle viden, innovation, netværks- og vækstlagsarbejde inden for det aarhusianske musikmiljø under ét tag. Musikbranchen er i konstant udvikling, så målet for Promus er at styrke branchens aktører, så de er rustet til at håndtere de udfordringer og muligheder, de står overfor.

Promus arbejder for at facilitere musikbranchen og knytte aktører i musikmiljøet tættere sammen i netværk.

Et kerneelement i Promus’ vision er kompetenceudvikling, både inden for vækstlaget og professionelle branchefolk. Promus yder sparring og rådgivning til alle, der står med faglige spørgsmål og udfordringer relateret til musikbranchen. For at løfte den kontinuerlige professionalisering og vidensdeling blandt de professionelle aktører har Promus i en årrække bl.a. produceret akademiforløbet Promus Publishing Academy, der er udviklet i samarbejde med Koda og Musikforlæggerne i Danmark.

Promus står bag en række særlige aktiviteter for vækstlaget i byen. Her spiller mentorordningen en særligt central rolle ift. at højne det professionelle niveau. Ved at blive koblet sammen med en erfaren mentor får nye aktører fra vækstlaget mulighed for at skabe kontakt til, netværke og hente erfaring fra det etablerede miljø.

Promus står bag den årlige konference SPOT+, der finder sted under SPOT Festival. Konferencen henvender sig til både danske og internationale branchefolk og tager en bred vifte af emner op i paneldebatter og netværksaktiviteter, som optager branchen. SPOT+ produceres i samarbejde med SPOT Festival, MXD – Danish Music Export samt en lang række organisationer og partnere.

En del af Promus’ vision er at styrke det aarhusianske musikmiljøs relationer internationalt. I tråd hermed har Promus haft en stor rolle i at udvikle musiknetværket Music Cities Network, som er et netværk af ambitiøse musikbyer.

Endvidere arrangerer Promus jævnligt kurser, panel- og debataftener om aktuelle emner inden for musikbranchen m.m.

 

Promus vil:

  • være samlingssted for byens musikliv
  • facilitere musikbranchen i byen og knytte aktørerne tættere sammen i netværk
  • professionalisere og støtte vækstlaget i byen gennem mentorordning, kursusvirksomhed og videndeling
  • styrke musiklivets synlighed og relationer til musikbranchens aktører nationalt og internationalt
  • være med til at gøre Aarhus attraktiv for nye udefrakommende aktører inden for musikbranchen.

 

Promus mener:

  • at musik gør livet bedre
  • at musiklivet i Aarhus har stor betydning for byens kulturliv og økonomi
  • at musikbranchens relation til resten af det kreative miljø er stærk og væsentlig at pleje
  • at musiklivet i Aarhus står stærkere, når vi står sammen
  • at det er afgørende at have fokus på netværk, videndeling, kommunikation og samarbejde

 

Foto øverst: GNAGS’ Aarhus-historie, Uofficiel åbning af Festugen 2022. Fotograf Martin Dam Kristensen
Foto nederst: SPOT+ 2022. Fotograf Line Svindt

En motor i det aarhusianske musikmiljø