Music Publishing

En god sang, er en god sang – og verden vil ha’ gode sange! Så der er faktisk en vifte af muligheder for at udnytte den mere optimalt. Det er det, music publishing handler om. Her på siden finder du en kort introduktion til, hvordan musikforlag/publishers arbejder for at udbrede sangskriverens musik.

Musikforlag og publishing er den samme funktion. Et forlag arbejder for de såkaldt skabende kunstnere, der skriver sangtekster og komponerer musik, i modsætning til de udøvende kunstnere, som udfører/spiller musikken i praksis (man kan som kunstner godt være både skabende og udøvende, men det er langt fra alle, der er det).

Et forlag varetager sangskriverens/komponistens/producerens interesser og arbejder proaktivt for, at deres materiale bliver brugt i sammenhænge, hvor sangskriveren (og dermed forlaget) kan tjene penge på det. En publisher formidler altså sangskriverens arbejde videre til f.eks. udøvende musikere, film, reklamer og nodeudgivelser.

Musikforlaget er den ældste aktør i musikbranchen. Tidligere stod de for produktion af noder, sangbøger og lignende, mens de i dag arbejder for at udbrede værkerne på alle platforme.

Et musikforlag er for sangskriveren, komponisten og produceren, hvad musikselskabet er for artisten og musikeren. En væsentlig forskel er dog, at et musikselskab “kun” har udnyttelsesret til selve indspilningen (masteren), mens musikforlaget og sangskriveren har udnyttelsesretten til værket uafhængigt af masteren. Værket kan altså indgå i et utal af indspilninger.

Udover at udbrede sangskrivernes kataloger, varetager musikforlæggerne også administrative opgaver ifm. med værkerne, f.eks. licensaftaler, kontrakter og registrering til Koda. Derudover står de for at indhente indtægter og beskyttelse af sangskriverens rettigheder.

 

Mere information

Overordnet oplæg

Basic Publishing
Basic publishing er en kort og meget overordnet beskrivelse af de basale forhold omkring forvaltning, copyright societies, forlag og publishing, og hvilke muligheder der ligger i det, både for bands og sangskrivere.

Musikforlag
Dette er et mere omfattende skriv af Ole Dreyer. Ole Dreyer har mange års erfaring med arbejdet som musikforlægger og med publishing hos verdens største musikforlag EMI Music Publishing og som selvstændig.

Code of conduct
“Code of conduct” er et kodeks vedrørende forlæggernes og sangskrivernes indbyrdes aftaler. Code of Conduct er lavet i fællesskab som en form for forventningsafstemning om samarbejdet mellem sangskrivere og forlag/publishere. Code of conduct er udarbejdet af Dansk Musikforlæggerforening og sangskriverorganisationerne DPA – Danske Populær Autorer, DJBFA – Danske Jazz, Beat og Folk Autorer, samt Dansk Komponistforening i samarbejde med KODA.

Kodas Forlagshåndbog
Koda har med deres forlagshåndbog lavet et samlet overblik over de vigtige forhold, man skal kende til som forlagsmedlem. Håndbogen kan både bruges som introduktion til musikforlagsverdenen og som opslagsværk. Find bl.a. information om kontrakter, registrering af værker og udbetalinger.

MPA – Music Publishers Association: “What is music publishing?”
MPA er en forening for musikforlæggere i Storbritanien. På deres FAQs-side har de samlet information om music publishing, bl.a. en beskrivelse af, hvad det går ud på, og en definition af den gode publisher.

Simon Pursehouse: Just WTF is Music Publishing? A Beginners Guide
Simon Pursehouse fra musikforlaget Sentric Music har lavet en simpel og overskuelig gennemgang af arbejdet med publishing.

Benefits of Working with a Publisher in Germany
For mange danske bands, labels & managements, der arbejder i Tyskland, kommer spørgsmålet om et samarbejde med en tysk Publisher på banen. Mange vælger at lade Koda via Gema (tysk Koda) sørge for at indkræve penge for radio, TV, live m.v. De tyske publishere mener dog, at de kan sikre en bedre “kontrol” over rettighederne. I “Benefits of Working with a Publisher in Germany” giver Fredrik Nedelmann fra Freibank Publishing et lille overblik over de områder, hvor tyske publishers mener, de kan gøre en forskel.

 

Foto øverst: Promus Publishing Academy
Foto nederst: Rebecca Lou, Hej Søster Fest, VoxHall. Fotograf HeartMatter Media / Kim Song Sternkopf

Musikforlæggerne i Danmark

Vil du vide mere?