Music Cities Network

Music Cities Network er et netværk, der skaber samarbejde mellem musikbyer verden over for at udvikle og sikre et bæredygtigt musikliv, der kan fungere som drivkraft for vækst i de enkelte byer.

Music Cities Network (MCN) er en transnational, non-profit forening, der faciliterer samarbejdet mellem musikbyer rundt omkring i verden. Medlemmerne af netværket er byer fra hele verden med et stærkt fokus på musiklivet. Gennem en hollistisk tilgang til foreningens arbejde bygges der broer mellem alle interessenter i såvel den enkelte musikby som på tværs af byerne: politikere, bymarkedsføringsstrateger, professionelle musikaktører og artister arbejder i netværket sammen om at skabe et fremtidssikret, bæredygtigt og robust økosystem for musiklivet. Netværket blev oprettet af byerne Aarhus, Hamborg, Sydney samt Sound Diplomacy og Hamburg Music. I 2021 blev MCN grundlagt som en uafhængig forening.

De nuværende medlemmer af MCN er byerne Aarhus, Bergen, Berlin, Göteborg, Groningen, Hamborg, Manchester, Reykjavik, Sydney og Valencia. Hver musikby er repræsenteret af en professionel organisation, der arbejder inden for musikindustrien, eller repræsenteret direkte af den respektive bys byråd.

MCN’s hovedformål er at skabe forbindelse mellem musikbyer og interessenter rundt i verden, at skabe læring og dele viden samt at forme udviklingen af musiklivet i byerne (også politisk) i en bæredygtig retning.

Music Cities Network er udspringer af et ønske om samarbejde mellem såkaldte “music cities”. Udviklingen af musikbyerne tager udgangspunkt i rapporten “The Mastering of A Music City” (Music Canada, 2016), som præsenterer en køreplan for udarbejdelsen af en music city-strategi. Ideen er, at musiklivet i en by er eller kan blive en afgørende drivkraft for udvikling og vækst.

I 2022 lancerede MCN et legat for brancheaktører, sangskrivere og musikere fra Aarhus, der ønsker at styrke deres internationale netværk og samarbejdsmuligheder. Music Cities Network-legatet uddeles til projekter, der skaber netværk og samarbejde mellem medlemsbyerne, og kan dække rejseomkostninger i forbindelse med projektet. Læs mere om legatet her.

 

Foto: Showcase, Music Cities Network

Læs mere

Legat

Medlemmer

Aarhus
Bergen
Berlin
Göteborg
Groningen
Hamborg
Manchester
Reykjavik
Sydney
Valencia