Music Cities Network Legatet

Music Citites Network har lanceret et legat, der skal støtte samarbejdet mellem musikaktører fra medlemsbyerne ved at dække rejse- og opholdsudgifter.

Er du brancheaktør, sangskriver eller musiker fra Aarhus, og ønsker du at styrke dit internationale netværk og samarbejdsmulighederne med aktører fra vores søsterbyer? Så har du mulighed for at søge Music Cities Network-legatet til dine rejseomkostninger.

Det er vigtigt for os, at de musikmiljøer, som vi repræsenterer, ser og oplever værdien af samarbejdet mellem byerne. Derfor har vi et stærkt fokus på at få skabt nye netværk og samarbejder på tværs af byerne. På baggrund af det har vi lanceret Music Cities Network Legatet, der giver støtte til rejse og ophold i forbindelse med konkrete projekter. Det kan f.eks. være samarbejdsprojekter mellem musikbrancheaktører, spillesteder og festivaler, i forbindelse med indspilning eller sangskrivercamps. Mulighederne er mange, og der er ingen genre- eller musikbranchemæssige begrænsninger.

I november 2023 fik den aarhusianske fusions-jazz-kvartet Clapper støtte fra Music Cities Network Legatet i forbindelse med deres deltagelse i den norske festival Vill Vill Vest i Bergen. De var det eneste internationale indslag på festivalen. ALTER fik ligeledes støtte, da de mødtes med deres norske søsterfestival, EKKO, for at styrke samarbejdet.

Send os en ansøgning med beskrivelse af det konkrete projekt og mål, hvilke samarbejdspartnere, du er i kontakt med, samt et budget. Music Cities Network Legatet kan dække op til 5.000 DKK i forbindelse med dine rejse- og opholdsudgifter.

Ansøgningskrav:

  • Projektbeskrivelse med angivelse af samarbejdspartnere og mål med projektet
  • Budget
  • Projektet skal have et professionelt niveau
  • Samarbejdspartnerne skal høre til medlemsbyerne i Music Cities Network
  • Ansøger eller ansøgers virksomhed skal være bosiddende eller hjemmehørende i Aarhus Kommune

Send din ansøgning til info@promus.dk – re: Music Cities Network Legatet

Ansøgninger behandles løbende. Ved godkendelse af projekt, vil det tildelte beløb først blive udbetalt, efter projektet er afviklet, og udgifterne er afholdt.

 

Foto: Showcase, Music Cities Network

Music Cities Network

Modtagere af legatet

Clapper
ALTER Festival