Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling

Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem organisationer og virksomheder i musikbranchen, der vil fremme en bæredygtig udvikling af det danske musikliv.

Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling blev grundlagt i 2022 på initiativ af en gruppe virksomheder og organisationer fra det danske musikliv. Sammen ønsker partnerskabet at inspirere hinanden, udvikle og udbrede løsninger på de tværgående udfordringer, som står i vejen for et mere bæredygtigt musikliv – både den økonomiske, miljømæssige og sociale bæredygtighed.

Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling har i første omgang fokus på følgende tre temaer:

  • Grønnere musik: Grøn omstilling af det danske musikliv
  • Lige adgang til musiklivet: At fremme lige og retfærdig adgang til musiklivet for alle
  • Mental sundhed og trivsel i musikken: At fremme mental sundhed for skabende og udøvende kunstnere i musikken

Partnerskabet har derfor introduceret Musiklivets Kodeks for Lige Adgang, som skal medvirke til, at alle får lige og retfærdige vilkår for at kunne opnå deres fulde professionelle, kunstneriske og intellektuelle potentiale i musiklivet.

Ideen til Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling udspringer af FN’s 17 verdensmål, som sætter rammen for bæredygtig udvikling frem til 2030 både i Danmark og internationalt. Målene dækker både den sociale, økonomiske og miljømæssige dimension af bæredygtighed, og deres indfrielse kræver, at alle aktører og alle brancher bidrager aktivt til løsningerne – også musiklivet. Partnerskabet samarbejder på tværs af musikkens værdikæde for at opnå målene om et mere bæredygtigt musikliv.

I det daglige drives partnerskabets arbejde af et sekretariat placeret hos Koda i samarbejde med en styregruppe. Styregruppen består af repræsentanter fra partnerskabets medlemsorganisationer og -virksomheder.

Link

Initiativtagere til partnerskabet

Koda
Dansk Artist Forbund
Rytmisk Musikkonservatorium
Vega
Live Nation
Gramex
Musikindustriens Netværk
Jazz Danmark
Promus
Danske Agenters Sammenslutning
IFPI
Grønnere Musik