Vill Vill Vest

Undersøgelse: Gennem fællesskaber og samarbejde kan branchen styrke musikeres trivsel

Artikel er udarbejdet af Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling – 17.04.2024

Samarbejde, fællesskab og uddannelse. Sådan lyder overskrifterne på de anbefalinger, som er det endelige resultat af en forskningsundersøgelse af den mentale sundhed og trivsel blandt musikkens kunstnere i Danmark. I regi af Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling igangsættes arbejdet nu med at omsætte anbefalingerne til konkrete initiativer.

I foråret 2023 blev en forskningsbaseret undersøgelse med fokus på mental sundhed og trivsel sat i gang på opdrag af Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling. Et år efter er anbefalingerne til, hvordan musikbranchen kan forbedre den mentale sundhed og trivsel, nu klar.

Samarbejde, fællesskab og uddannelse. Sådan lyder essensen af forskernes anbefalinger, som er resultatet af undersøgelsens tre dybdegående faser. Først indsamlede forskerne data i form af et survey, som afdækkede omfanget af problemet blandt mere end 1.800 skabende og udøvende musikere, dernæst gennemgik forskerne eksisterende og anvendte indsatser i musiklivet, og sidst gennemførte de en analyse af ønsker og behov hos musikkens kunstnere i Danmark. De første delresultater fra undersøgelsen blev præsenteret for omverdenen i november 2023 og viste tydeligt, at danske musikere oplever en markant lavere grad af trivsel sammenlignet med den generelle befolkning. Særligt kvinder og yngre kunstnere i musikkens mistrives.

Anbefalingerne skal omsættes til handling

Denne forskning danner baggrund for de anbefalinger, der nu præsenteres. Anbefalingerne skal inspirere til konkrete tiltag og handling i musiklivet. De omfatter initiativer, der vil kunne samle eksisterende og nye tilbud om hjælp og støtte på en fælles platform, for at gøre det nemmere at finde frem til den rette hjælp. Forskerne peger også på værdien af støtte fra ligesindede og etableringen af fora, hvor man kan dele erfaringer og søge råd hos hinanden.

Derudover identificerer undersøgelsen, at det vil have stor værdi, hvis uddannelsesinstitutionerne i højere grad forbereder de studerende på livet som musiker efter endt studie. Forskerteamet anbefaler endeligt, at de forskellige aktører i branchen efteruddanner sig, så de er bedre rustet til at reagere, hvis de oplever, at en musiker kæmper med mistrivsel.

”Som en del af vores forskning har vi talt med musikerne og hørt direkte fra dem, hvordan de oplever virkeligheden i musikbranchen. Vi har også mødt mange indsigtsfulde og progressive aktører fra branchens økosystem – alle har udtrykt et ønske om mærkbar forandring. Vores anbefalinger har derfor det helt overordnede formål at forbedre den mentale sundhed og trivsel blandt dem, der skaber og spiller den musik, der beriger så mange andres liv,” siger Dr. Sally Anne Gross fra University of Westminster, der er en af de to ledende forskere på projektet

Nu overdrager forskerne stafetten, hvorefter partnerskabet vil arbejde på at omsætte anbefalingerne til konkrete initiativer på tværs af branchens fagområder.

”Selvom baggrunden for undersøgelsen er de store udfordringer med mental sundhed og trivsel i vores branche, så er dagen i dag et lille positivt skridt fremad. Nu står vi med en række kvalificerede og veldokumenterede anbefalinger, som vi er overbeviste om, vil kunne gøre en reel forskel for de skabende og udøvende musikere, som lider af stress, angst og sidder tilbage med en oplevelse af en grundlæggende ensomhed i deres arbejde med musik. Nu skal vi hurtigst muligt i arbejdstøjet, rykke sammen og i fællesskab – både i partnerskabet og branchen generelt – udvikle og implementere løsninger, så vi kan skabe et mere bæredygtigt musikliv, hvor alle i højere grad vil trives,” siger Gorm Arildsen, direktør i Koda og medlem af styregruppen for Musiklivets Partnerskab.

Læs mere her

Forskerteamet fremlægger anbefalingerne

Forskerteamet fra University of Westminster i England, som har stået for undersøgelsen, vil præsentere anbefalingerne til partnerskabets branchedag d. 22. april, hvor branchen samles for at idéudvikle konkrete indsatser, samt på festivalen SPOT+ den 3. maj.

Projektet støttes af Velliv Foreningen

Projektet har modtaget støtte fra Velliv Foreningen. Velliv Foreningen arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud. Velliv Foreningen støtter projekter, der fremmer arbejdstrivsel og mental sundhed i arbejdslivet.

Mere aktuelt

Tilbage til oversigt