Vill Vill Vest

Promus Sync Academy 2024!

Skrevet af Jesper Mardahl – 07.11.2023 

See English below

Promus Sync Academy – et nyt, spændende og fagligt forløb til februar 2024!

Igennem de sidste 10 år har vi i samarbejde med Musikforlæggerne i Danmark og andre brancheaktører, arbejdet målrettet med kompetenceudvikling inden for musik og rettigheder over for den danske musikbranche. Og det gør vi også med det nye forløb – Promus Sync Academy, der finder sted i København. Forløbet henvender sig til professionelle branchefolk, der arbejder med området, samt studerende inden for sangskrivning, produktion eller Music Management.

 

Promus Sync Academy 2024

At synkronisere – eller at “synce” – kaldes det, når man kobler lyd og levende billeder sammen – hvilket sker konstant i det mediebillede, der omgiver os. Det er svært at forestille sig at se film, TV, serier, reklamer, spille computerspil og meget mere uden musik. Men hvad er det for nogle processer, der ligger bag, når musikken og de levende billeder kobles sammen? Det er det, vi sætter fokus på i dette forløb, som vi kalder Promus Sync Academy.

Promus Sync Academy finder sted i København over tre dage i februar med internationale og danske oplægsholdere og undervisere. Mette Zähringer fra Iceberg Music Group vil give det overordnede indblik i sync, når det handler om rettigheder og clearinger. Mikkel Maltha vil fortælle om sit arbejde som supervisor for bl.a. “Druk”, “Carmen Curlers” og “Ruben”. Josh Rabinowitz fra Brooklyn Music, New York, vil gennemgå hele arbejdet omkring musik og reklamer med en grundig indføring i udviklingen med udgangspunkt i oplægget “A Biased History of Music in Advertising” samt via en workshop for deltagerne. Placering af musik på trailers vil også være et emne, vi tager op, og her vil Vikram Gudi fra Elephant Music i London give en “Intro to trailers and how to work them”. Også denne præsentation vil blive efterfulgt at et brief.

Forløbet vil primært foregå på engelsk – undervisningssted: RMC, København – 6. – 8. februar 2024.

 

Program

06.02.: 10:00 – 16:00: Basic intro + film score (Mette Zähringer/Iceberg Music Group & Mikkel Maltha/music supervisors/composer)

07.02.: 10:00 – 16:00: Intro trailers + brief – intro commercials/”A Biased History of Music in Advertising” & “An intro to trailers and how to work them” + brief (Josh Rabinowitz/Brooklyn Music & Vikram Gudi/Elephant Music, London)

08.02.: 10:00 – 15:00: Workshops and presentations from participants – discussion.

 

Der er åbent for ansøgninger til begge nu, så hvis du er interesseret, så skriv til os med info på din faglige baggrund på info@promus.dk – ansøgningsfrist: 31. januar 2024.

Det er gratis at deltage, men der er mødepligt ved tilmelding.

Læs mere om forløbet her.

Promus Sync & Publishing Academy produceres af Promus i tæt samarbejde med Musikforlæggerne i Danmark – og med støttet fra Koda Kultur.

 

Open call for applicants for Promus Sync Academy 2024 II

Synchronizing – or “sync” – is what it’s called when you connect sound and moving images together – which happens constantly in the media image that surrounds us. It is hard to imagine watching movies, TV, series, commercials, playing computer games and much more without music. But what kind of processes are behind it when the music and the moving images are connected? This is what we focus on in this course, which we call the Promus Sync Academy.

The Promus Sync Academy takes place in Copenhagen over three days during February, and will feature international and Danish presenters and teachers. Mette Zähringer from Iceberg Music Group will give the overall insight into sync when it comes to rights and clearings, Mikkel Maltha will talk about his work as supervisor for Academy-winner, “Another Round”, the TV-series, “Carmen Curlers” and “Ruben”, and Josh Rabinowitz from Brooklyn Music from New York will review the entire work around music and advertising with a thorough introduction to the development based on the presentation: “A Biased History of Music in Advertising”, as well as via a workshop for the participants. The placement of music in trailers will also be a topic we address, and here Vikram Gudi from Elephant Music in London will provide an “Intro to trailers and how to work them.” This presentation will also be followed by a brief.

The course is targeted for music biz professionals, songwriters and composers and will primarily be in English. Location is: RMC – Rhythmic Music Conservatory, Copenhagen: 6 – 8 February 2024.

Applications are now open, so if you are interested, write to us with information on your professional background at info@promus.dk – application deadline: 31 January 2024.

It is free to participate, but there is an obligation to attend upon registration.

Read more about Promus Sync Academy here.

Promus Sync & Publishing Academy is produced by Promus in close collaboration with the music publishers in Denmark – and with the support of Koda Kultur.

 

test

Mere aktuelt

Tilbage til oversigt