Vill Vill Vest

Introduktion til Musiklivets Partnerskab for nye partnere – invitation til info-session på turkis i Aarhus, den 13. marts 2024!

Skrevet af Jesper Mardahl – 19.12.2023 

Introduktion til Musiklivets Partnerskab for nye partnere – invitation til info-session på turkis i Aarhus, den 13. marts 2024!

Kom til info-session om Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling og hør mere om, hvad vi laver og hvordan du kan blive involveret. Sessionen henvender sig både til aktører, der for nylig er blevet partnere og andre, der kunne være interesserede i at gå med i partnerskabet.

Sessionen faciliteres af repræsentanter fra partnerskabet: Jesper Mardahl, der er leder i Promus og sidder i partnerskabets udviklingsgruppe og Camilla Marie Thiele, som er bæredygtighedschef i Koda og leder partnerskabets sekretariat. Det er partnerskabets ønske og ambition, at skabe et dialogbaseret møde hvor deltagerne får mulighed for at komme med betragtninger og perspektiver på partnerskabets dagsorden.

Programmet har flg. overskrifter:

Introduktion af deltagerne

Introduktion til partnerskabet

Perspektiver på partnerskabets dagsorden

Fælles drøftelse af fremadrettet strategi

Dato: Den 13. marts 2024 kl. 13.00-15.00
Sted: turkis, Vester Allé 15, 8000 Aarhus

Tilmelding på sekretariat@musiklivetspartnerskab.dk

Læs mere om partnerskabet på www.musiklivetspartnerskab.dk

Om partnerskabet
Musiklivets Partnerskab er startet i foråret 2022 på initiativ af en række virksomheder og organisationer fra det danske musikliv, der sammen ønsker at inspirere hinanden og i fællesskab udvikle og udbrede løsninger på tværgående udfordringer, der står i vejen for et mere bæredygtigt musikliv.

Løsningerne skal findes i alle led af værdikæden – fra musikskoler til venues til pladeselskaber. I fællesskab kan vi udvikle de nødvendige løsninger og løfte niveauet i branchen. I løbet af 2023 er vi blevet mere end 60 partnere fra dansk musikliv. Og jo flere vi er med, des bedre resultater kan vi skabe.

Vi arbejder foreløbig inden for nedenstående temaer og har som ambition at tage fat i grundlæggende problemer, der har en negativ indvirkning på tværs af niveauer og skel i musikbranchen:

  • Mental sundhed og trivsel i musiklivet
  • Lige adgang til musiklivet
  • Grønnere Musik

Og netop i forhold til Mental sundhed og trivsel i musiklivet, udsendte partnerskabet sidste år rapporten, ”When Music Speaks”, udarbejdet af Dr. George Musgrave, Westminster University, London. Rapporten er første del af en større undersøgelse af danske musikeres trivsel, og den viser desværre en række opsigtsvækkende resultater.

Danmark kan bryste sig af en andenplads som verdens lykkeligste land ifølge World Happiness Report. Måler man danske musikere efter samme skala, er billedet et ganske andet. Blandt de mere end 1.800 musikere i undersøgelsen betegnes hele 17 procent som ulykkelige. Til sammenligning er tallet blot 3 procent blandt den brede befolkning. 24 procent af musikerne mistrives. I resten af samfundet mistrives kun 5 procent.

Næsten halvdelen af deltagerne har et unormalt højt niveau af angst. Problemet er særlig udtalt for den yngre del af målgruppen. Ser man isoleret på de 25-29-årige, har 80 procent et unormalt højt angstniveau, og hele 15 procent har et niveau, der kategoriseres som alvorlig angst. Undersøgelsen peger desuden på, at køn er en afgørende faktor. Blandt mænd i musikbranchen har 40 procent et unormalt højt angstniveau, for kvinder er tallet helt oppe på 65 procent.

”Det er første gang, vi gennemfører forskning om trivslen i musikbranchen af dette omfang i Danmark, og formålet er, at finde ud af, hvor, hvordan og mod hvem vi skal sætte ind med konkrete initiativer og løsninger. Derfor er selve undersøgelsen også kun første skridt i vores samlede indsats. Det store arbejde med at udarbejde konkrete og realistiske løsninger på problemerne ligger foran os,” udtaler Gorm Arildsen.

Læs rapporten ”When Music Speaks – part 1”, som du finder her: https://promus.dk/ny-forskning-musikere-er-haardt-ramt-paa-trivslen/

Undersøgelsen har modtaget økonomisk støtte fra Velliv Foreningen. Velliv Foreningen arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud. Velliv Foreningen støtter projekter, der fremmer arbejdstrivsel og mental sundhed i arbejdslivet.

test

Mere aktuelt

Tilbage til oversigt