Vill Vill Vest

Info-session med Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling på Turkis

Skrevet af Amalie Löwén – 14.03.2024 

Den 14. marts var der info-session med Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling på Turkis. Her kom Amanda Viuf Hammerich fra partnerskabets sekretariat og fortalte om hvordan Musiklivets Partnerskab arbejder for at fremme et bæredygtigt musikliv gennem fælles arbejde, løsninger og konkrete fokusområder.
 
Det er nemlig særligt tre områder, som partnerskabet arbejder ud fra, og som snakken på Turkis i dag tog udgangspunkt i, og det er:
  • Grønnere musik
  • Lige adgang
  • Mental sundhed og trivsel.
Perspektiverne fra de deltagende på infomødet, som repræsenterede alt fra Grøn Koncert til Korma, Musikhuset Aarhus og Musikhøjskolen Frontsession, handlede om at partnerskabet gav stor mulighed for vidensdeling og konkrete værktøjer til at arbejde med de tre fokusområder i dagligdagen. Der blev desuden diskuteret, hvordan partnerskabet også fungerer som et netværk, hvor man kan sparre og hjælpe hinanden på tværs af branchen.
 

Når man bliver en del af Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling, tilslutter man sig et kodeks, som er den måde man viser sin opbakning til arbejdet med at skabe forandring. Kodekset består af seks principper, som bruges både eksternt og internt. De er:

1. Bias-bevidste ledere og medarbejdere
I forpligter jer til at træne ledere og medarbejdere i at arbejde med og udfordre egne stereotyper og fordomme for at modvirke indgroede og begrænsende overbevisninger.

2. Bred repræsentation i gatekeeper-roller
I tilstræber bred repræsentation i de stillinger og beslutningslag, der fungerer som gatekeepers og udøver en særlig magt ift. bedømmelser, uddelinger, bookinger og ansættelser.

3. Rollemodeller og forbilleder
I forpligter jer til at arbejde med mangfoldige rollemodeller og forbilleder i jeres interne og eksterne virke.

4. En tryg og inkluderende kultur
I forpligter jer til at definere og udbrede en tryg og inkluderende kultur og et arbejdsmiljø, hvor ingen møder usaglig forskelsbehandling.

5. Professionalisering af organisationen eller virksomheden
I forpligter jer til at arbejde med at etablere, implementere og vedligeholde de nødvendige processer og retningslinjer for at styrke professionalisering af ledelseslag, processer, strukturer og drift.

6. Data og transparens
I forpligter jer til at gøre indsatsen målbar og til årligt at følge op på og kommunikere om aktiviteter og resultater for at sikre fremdrift og transparens.

Download det fulde kodeks lige her.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling, kan du læse om mere på deres hjemmeside, hvor det også er muligt at tilslutte sig til partnerskabet. Det er for nu gratis at blive medlem.

 

test

Mere aktuelt

Tilbage til oversigt