Vill Vill Vest

European Music Business Taskforce II: Det endelige manifest

Af Amalie Löwén – 12.06.2024

European Music Business Task Force II har nu i et år arbejdet intenst imod deres ambitiøse vision om at revolutionere det europæiske musikmarked. Holdet består af deltagere alt fra Portugal til Litauen, der sammen har søsat flere konkrete projekter undervejs, og nu kan EMBTF II så præsentere sit endelige manifest. Det står som en opfordring til handling for alle aktører i musikindustrien til at arbejde mod retfærdighed, bæredygtighed og transnationalt samarbejde.

Connecting Chords: At bygge bro og styrke EU’s musikscene
Manifestet fremhæver fairness som en kerneværdi og understreger vigtigheden af at anerkende musikprofessionelles arbejde, kreativitet og færdigheder. Fairness handler ikke kun om anerkendelse, men også om at diversificere og demokratisere industrien. Ved at nedbryde barrierer og skabe muligheder for underrepræsenterede stemmer, sigter EMBTF mod at omforme magtdynamikker og fremme inklusivitet.

Kerneværdier og Implementering
Fairness indebærer diversificering ved at fjerne adgangsbarrierer og støtte marginaliserede musikere, og udgør den overordnede værdi for EMBTF. Det fremmer gennemsigtighed gennem klar kommunikation og samarbejde for mere fair forhandlinger. Derudover sikrer det passende og konsekvent kompensation til musikprofessionelle.
Bæredygtighed tager fat på klimakrisen og fremmer grønne praksisser i musikindustrien. Det sikrer også en blomstrende sektor gennem sociale politikker, herunder forsikrings- og pensionsordninger.
Samarbejde opfordrer til partnerskaber og projekter på tværs af Europa. Mangfoldighed fejrer rigdommen af musikalsk udtryk og adresserer historiske uligheder. Empowerment giver musikere de færdigheder og værktøjer, de har brug for til større uafhængighed. Viden demokratiserer adgangen til information for at styrke enkeltpersoner inden for industrien.

Sammenfattende er det afgørende for at fremme fairness i den europæiske musiksektor at omfavne mangfoldighed, fremme gennemsigtighed, bygge bro over videnskløfter og afmystificere industripraksis. Ved aktivt at arbejde mod disse mål skaber vi et mere retfærdigt og inkluderende miljø, hvor alle aktører kan bidrage, samarbejde og trives.

Projekter og Ideer, der er udviklet på forløbet: 
Manifestet beskriver forskellige initiativer designet til at implementere disse værdier:
GENIE: En online database, der understøtter ligestilling mellem kønnene i musik.
European Sync Camps: Fremmer samarbejde mellem musik- og brandeksperter.
Collectivity: En global platform, der forbinder kunstneriske og kulturelle kollektiver.
Transformation Towards Sustainability: Partnerskab med IKEA for at omdanne offentlige rum til fællesskabspunkter.
– EMBTF Mentoring for Womxn: Et pilotprogram, der støtter kvindelige musikprofessionelle.

European Music Business Task Force er en ambitiøs lederuddannelse, der sigter mod at udvikle innovative løsninger på nogle af de mest presserende udfordringer og muligheder, som den europæiske musikindustri står over for i dag.

Mere aktuelt

Tilbage til oversigt